Monday, 5 December 2011

LLygod FFyrnig youtubeEdrychwch ar safle we John Robb http://louderthanwar.com/ dyma'r math o beth sydd ei angen yn y Gymraeg. Yn ddiddorol iawn mae gan Robb "maniffesto" sydd o hyd yn beth da (angenrheidiol) gweler http://louderthanwar.com/about-2.

Peidiwch byth ac ymddiried mewn dyn sy'n gwisgo jeans taclus a pheidiwch a dilyn bands heb maniffesto !

Mae o hefyd yn son am sut mae rhywun yn gallu delio hefo'r gorffennol, creu archif heb dynnu i ffwrdd o'r newydd. Does dim rhaid i bethau fod yn un neu'r llall ac yn sicr mae angen pwyslais bob amser ar dalent newydd - cytuno.
Felly dyma'r ddadl o blaid y Llygod Ffyrnig ........

  1. Old, new, borrowed and blue

    The future does not mean a fear of the past – we have a wonderful archive of classic features which we will exhibit  - movers and shakers from any period always burn brightly.

No comments:

Post a Comment