Tuesday, 20 December 2011

Darlithoedd GAT Gwanwyn 2012Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Rhaglen Darlithoedd y Gwanwyn
Ionawr – Chwefror 2012

11 Ionawr
William T. Jones
Cloddiad ym Mhenamnen, Dolwyddelan
18 Ionawr
David Longley
Celf a Phensaernïaeth yn niwedd Oes y Rhufeiniaid a'r Oesoedd Canol Cynnar
25 Ionawr
Bob Daimond
Adluniad o Bont Menai, 1938-40
1 Chwefror
Nia Powell
Cyfleoedd yr Ucheldir yn y Cyfnod Modern cynnar. TBC
8 Chwefror
Iwan Parry
Cloddiad yng Nghaer Bentir Porthdinllaen
15 Chwefror
Ashley Batten
Adeiladau haearn rhychiog yng ngogledd-orllewin Cymru


Amser: 7.30 o’r gloch.
Lleoliad: Canolfan Thomas Telford, Ffordd Mona, Porthaethwy, Ynys Môn
(Nesaf at Eglwys y Santes Fair a chyferbyn â maes parcio Waitrose)
Tal mynediad £1.00
Am wybodaeth bellach cysylltwch â Tegid Rhys Williams ar 01248 352535 est 230 tegid.williams@heneb.co.uk


No comments:

Post a Comment