Wednesday, 23 November 2016

The Lost Songs of St Kilda, Herald Gymraeg 23 Tachwedd 2016
Os byddwn yn gorfod rhestru fy hoff recordiau hir erioed, mae’n debyg y byddwn yn gorfod cynnwys Never Mind The Bollocks. The Clash, Inflammable Material, Gwesty Cymru, Crossing The Red Sea, Cut a Colossal Youth yn y 10 Uchaf. Er dweud hyn, mae rhai o’r dewisiadau uchod yn perthyn i’w cyfnod. Faint bynnag o effaith gafodd y Sex Pistols arnaf neu faint bynnag o wefr oedd clywed John Peel yn chwarae albym gyntaf Stiff Little Fingers yn ei gyfanrwydd – chydig iawn o sylw fyddaf yn roi i’r Pistols a SLF y dyddiau yma.

Ond, dydw’i rioed wedi diflasu ar albym Young Marble Giants y band hynod hynny o Gaerdydd mwy na dwi di diflasu ar Jarman dros yr holl flynyddoedd, rhyfedd ynde. Er mor bwysig yw’r recordiau hir uchod, mae’r wefr o ddarganfod recordiau hir newydd yn parhau a fe ysgrifennais yn ddiweddar am y grwp Bendith – heb os albym Bendith yw albym Cymraeg 2016.

Albym tra wahanol yw ‘The Lost Songs of St Kilda’. Dyma chi record hir y clywais amdani ar sioe fore Sul Cerys Matthews ar BBC 6 Music – a dyma deimlo yr un wefr a chlywed Colossal Youth am y tro cyntaf. Clywed y gerddoriaeth fendigedig yma ar y radio a mynd ati i brynu’r record hir y diwrnod canlynol.

Gan fod trigolion dwetha St Kilda wedi gadael yr ynys ers 1930 nid un o drigolion yr ynys sydd yn perfformio ar y CD. Dyma chi stori wahanol iawn. Yn ôl y son fe ddysgwyd gwr o’r enw Trevor Morrison sut i chwarae’r piano gan un o drigolion St Kilda yn ystod yr Ail Ryfel Byd ar ol i Trevor gael ei yrru o Glasgow i Ynys Bute rhag y bomio tra yn hogyn ifanc  
.
Wrth ei ddysgu i chwarae’r piano rhaid fod yr athro o St Kilda wedi trosglwyddo rhai o’r hen alawon iddo a hynny er gwaetha’r ffaith nad oedd piano ar ynys St Kilda – felly dyma’r tro cyntaf i’r alawon yma gael eu trosglwyddo i’r piano. Caneuon llafar oedd rhain yn wreiddiol. Caneuon yn cael eu canu gan y trigolion wrth iddynt hel wyau adar o’r clogwyni.

Bu farw Trevor yn 2012 mewn cartref hen bobl yng Nghaeredin. Ef mae’n debyg oedd y person olaf oedd yn cofio’r alawon yma. Diolch i’r nefoedd bu cyfaill iddo, Terry Blair, ddigon craff i berswadio Trevor i recordio’r caneuon yma ar ei gyfrifiadur gan recordio ar y piano yn cartref preswyl.

Mor hawdd, mor hawdd, fyddai fod y caneuon yma wedi myng yn angof am byth. Ychwanegir at yr holl naws gerddorol gan fod y recordiad yn syml ac yn finimol a dweud y lleiaf. Anodd curo hen biano plincdi plonc. Cawn synnau organig minimol tebyg ar albym Bendith ac yn yr oes yma o berffiethrwydd digidol, glan a di-enaid mae clywed synnau go iawn, amrwd a chynnes yn rhywbeth i’w gofleidio.

Cawn ambell i drefniant cerddorfaol hefyd, un gan Francis Macdonald (o’r Teenage Fanclub) gyda llais hyfryd Gaeleg Julie Fowlis yn ychwanegu at y naws, ond heb os yr wyth recordiad gan Trevor Morrison ar ei biano syml sydd yn rhagori.

Er na fuais erioed i St Kilda, mae’r gerddoriaeth hudol yn ein hudo yno yn syth. Beth bynnag rydym yn ei ddychmygu, mae’r gerddoriaeth yn gwneud i ni ddychmygu. Os cefais wefr a phleser o chwarae albym Bendith drosodd a throsodd, mae hon yn albym arall fydd yn cael ei gor-chwarae yn Mwyn HQ. Braf cael darganfod rhywbeth hen/newydd/newydd/hen. Heb os mae cerddoriaeth fel hyn yn rhoi pleser a gwen, yn gwneud dirwnod yn well diwrnod.

Mewn ffordd rhyfedd mae rhywun hefyd yn dychmygu Ynys Enlli. Dyma chi le arall, arall-fydol. Sgwn’i fu yna erioed alawon gwerin a oedd yn perthyn i Enlli? Cwestiwn. Does gennyf ddim ateb, ond byddai mor braf darganfod fod yn Enlliwyr wedi cyfansoddi caneuon Enlliaidd unigryw.

Cyfeirio at y creigiau, y darnau anferth o graig, yr ynysforoedd, yr archipelago yn gorwedd yng nghanol y mor tua 64 kilomedr i’r gorllewin o weddill Ynysoedd Heledd (Hebrides Allanol)  mae’r teitlau fel Stac Lee, Boreray, Stac an Armin. Cawn ein hudo gan y teitlau cyn cychwyn gwrando ar y gerddoriaeth, onid yw Boreray yn creu darlun ac yn ysgogi’r dychymyg o’i ddarllen yn unig?

Rydym yn pontio rhwng y gwerin a’r clasurol yma (fe wnaeth Bendith yr un peth) a does dim o’i le a hynny. Cyfeirio at ddefaid Neolithig ac Oes Efydd mae Soay a Boreray a mae gwrthrychau Neolithig wedi eu darganfod ar yr ynysforroedd yma.

Cawn hefyd stordai o garreg sydd yn unigryw i’r ynysoedd ar St Kilda o’r enw cleitean neu bothy. Mae dros fil ohonynt ar ynys Hirta ac ar Boreray cawn y Cleitean MacPhàidein  sef y ‘pentref’ o dri cleit hefo’u gilydd. Stordai fyddai rhain ar gyfer tatws, wyau, pysgod, cig, adar y mor wedi eu halenu yn ogystal ac offer pysgota. Fe all rhywun eu cymharu i’r cwt tatws neu’r ‘cladd’ Cymreig fel sydd i’w gweld yn Nhudweiliog (yn y Cwt Tatws) neu fel yr un sydd wedi ei adfer ar Stad Egryn yn Ardudwy.

Anodd ddyddio’r cleitiau gan fod defnydd dros gyfnod hir iawn o amser o’r math yma o stordai. Byddai taith i weld yr archaeoleg yn St Kilda yn gwneud y tro yn sicr. Yn y cyfamser rhaid bodloni hefo’r gerddoriaeth hyfryd iawn ar y CD ‘The Lost Songs of St Kilda’ a diolch byth fod Trevor Morrison wedi llwydo i’w recordio ar gof a chadw.


No comments:

Post a Comment