Wednesday, 16 November 2016

Dathlu Barry Cyrff, Johnny Fflaps, Al Maffia a Bern Elfyn Presli, Herald Gymraeg 9 Tachwedd 2016

Beth bynnag rwyf wedi ei ddweud a wedi ei ysgrifennu am y Byd Pop Cymraeg dros y blynyddoedd, faint bynnag rwyf wedi ddamcaniaethu a beirniadu, mae un peth cyson yn hyn oll. Mae gweithio yn y maes pop dros y blynyddoedd wedi dod a fi i gysylltiad a chymeriadau hynod iawn. Yn wir, byddwn yn dweud fy mod wedi mod yn freintiedig iawn, a lwcus iawn mewn ffordd, i gael ’nabod rhai ohonnynt.

Erbyn heddiw, yn 2016, a hynny 37 mlynedd ers i mi ddcehrau teithio ar y llwybr pop, dydi pob un o fy nghyfoedion ddim wedi cyrraedd y pwynt yma, mae gormod ohonynt wedi ein gadael  a llynedd fe ddechreuais feddwl fod angen gwneud rhywneth i gofio amdanynt. Rhywbeth i gydnabod yr ymroddiad llwyr a roddwyd i greu cerddoriaeth (ac ambell i chwyldro) yn yr Iaith Gymraeg.

Peth od iawn ydi’r Byd Cymraeg ’ma, heb son am y Byd Pop Cymraeg (sydd o safbwynt masnach yn llai byth). Fydda na ru’n cerddor Cymraeg yn filiwnydd, a dwi ddim yn credu i unrhyw gerdddor Cymraeg ddisgwyl hynny. Ar y gorau ella byddai cerddor Cymraeg yn crafu byw, onibai eu bod yn un o’r chydig iawn iawn o gerddorion sydd am ba bynnag reswm yn cael eu derbyn gan y ‘brif-ffrwd’ ond hyd yn oed wedyn, byr oes yw’r yrfa fel arfer.

Yn y Byd Cymraeg, yr unig ffordd o wneud bywoliaeth fel cerddor Cymraeg yw cael swydd arall hefo’r Cyfryngau neu canu yn Saesneg. Da neu ddrwg, dyna’r ffaith plaen amdani. Mae’r rhan fwyaf ohonnom ar yr un gwch – yn gwneud sawl peth er mwyn talu’r biliau. Dydi’r gerddoriaeth ddim yn ddigon. Does yna ddim dewis.

Dechreuodd pawb gyfansoddi a pherfformio am y rhesymau iawn – sef fod awydd yna i ddweud rhywbeth, i rannu cerddoriaeth boed hynny ar record neu ar lwyfan. Dwi rioed di clywed neb yn dweud eu bod wedi dechrau band er mwyn gwneud pres. Creadigrwydd a chelfyddyd oedd yn eu gyrru.
Fel casglwr recordiau rwyf wrth fy modd hefo’r recordiau bach feinyl du 7” hynny rwyf yn eu galw yn ‘brin’. Meddyliaf yn syth am y record ‘N.C.B’ gan y Llygod Ffyrnig neu ‘Maes B’ gan y Blew. ‘Casgliadwy’ medda ni am rhain, ond gofynnwch i’r casglwr, neu unrhywun arall enwi aelodau’r band a mi fydd na chwys go arw ar y talcen.

Hawdd iawn yw rhestru aelodau’r Stones, neu’r Stranglers hyd yn oed, ond yn y Gymraeg does na fawr o wasg gerddorol, dim hanner digon o drafod a dadansoddi ac o ganlyniad prin iawn yw gwybodaeth pobl am yr unigolion sydd yn ffurfio grwpiau Cymraeg. Diolch byth am raglenni nos Radio Cymru ( a dwi’n dweud hyn gan ddatgan diddordeb amlwg) ond mae Lisa Gwilym, Georgia Ruth a Huw Stephens yn rhoi ‘parch’ i artistiaid.

Yn achlysurol cawn raglenni o safon uchel ar S4C. Rwyf yn meddwl am y gyfres gyfredol ‘Cwl Cymru’ gan Alun Horan (Tinopolis) a rhaglen ddogfen ragorol Gareth Potter ‘Gadael yr Ugeinfed Ganrif’ lle cawn werthfawrogiad o wahanol gyfnodau yn hanes cerddoriaeth pop Cymraeg. Ond hyd yn oed wedyn, triwch chi enwi holl aelodau’r Cyrff, neu’r Fflaps, neu Maffia Mr Huws, neu Elfyn Presli?

Mae’r pedwar grwp yna wedi colli aelod gwreiddiol o’r band, Barry, Johnny, Al a Bern a mae llawer llawer mwy wedi ein gadael fel Lwi o’r Rocyrs, Huw Brodyr. Pippa Gwefrau neu Rheinallt H Rowlands. Mae angen gwneud mwy, i gofio, i ddathlu ac i ddiolch iddynt.

Bydd cyngerdd yn Neuadd Ogwen, Bethesda Nos Sadwrn 12 Tachwedd i ddathlu cyfraniad rhai o’r cerddorion uchod. Elw at elusen Cerddoriaeth Mewn Ysbytai drwy ddymuniad y teuluoedd.

http://neuaddogwen.com/events/fay-ray-rabo-de-toro-welsh-rebel-outpost-burnham-burnham-white-ether/

No comments:

Post a Comment