Friday, 3 July 2015

Mwy am Bryn Celli Ddu, Herald Gymraeg 1 Gorffennaf 2015


 

Dwi’n siwr bydd darllenwyr  yr Herald Gymraeg yn chwerthin wrth ddarllen hyn, ond rhaid cyfaddef ei bod yn braf weithiau bod yn anghywir am bethau. Rwyf wedi sgwennu sawl gwaith yn ddiweddar am Urdd Derwyddon Mon a’r defodau mae nhw’n gynnal ym Mryn Celli Ddu, ond dyma tro ar fyd. Dyma ddod i adnabod y ‘prif dderwydd’, Kris Hughes, a wyddo’chi be, rwyf i a Kris yn berffaith hapus i rannu’r Gymraeg, o fewn eiliadau i’r ysgwyd dwylo cyntaf, fe fyddwn yn dweud bod ni’n hen ffrindiau.

Yr elfen arall ddoniol, os nad swreal, yn hyn oll yw mai y corff henebion llywodraethol, Cadw, oedd yn gyfrifol am ddod a ni at ein gilydd. Fe soniais bythefnos yn ol am y gwaith cloddio dan ofal Cadw yn y dirwedd o amgylch Bryn Celli, a rhaid dweud fod hwn yn un o’r profiadau gorau dwi di gael fel archaeolegydd. Os oedd cael gweithio yn y dirwedd Neolithig yma yn fendigedig o ran y profiad archaeolegol, roedd elfen arall yr un mor bwysig. hefyd wedi cyfrannu at wneud y bythefnos ger Bryn Celli yn brofiad eithriadol.

A beth felly oedd yr elfen eithraiadol arall yma? Wel cael cyfarfod a rhannu sgyrsiau hefo Kris oedd un ohonnynt. Pwy fydda wedi disgwyl bydda Derwydd, hen Pync Rocar (Mr Mwyn) a staff Cadw yn cloddio ochr yn ochr ac yn cofnodi os nad darganfod cerfiadau Neolithig. Felly archaeoleg ddaeth a phawb at eu gilydd. Archaeoleg chwalodd y ffiniau.

Roeddwn wrth fy modd a hyn. Mae rhagfarnau yn bodoli er mwyn eu chwalu. Y tebygrwydd yw fod Kris a finnau wedi dysgu rhywbeth o sgwrsio, ond heb os, roedd cyffro y gwaith cloddio yn golygu ein bod ar yr un ochr, yn rhan o’r un tim. Yn gyd-weithwyr ac yn gyd-deithwyr. Felly wrth fynychu’r ddefod ar fore hirddydd Haf, heuldro’r Haf, roedd y gwr yng nghanol y cylch Derwyddon bellach yn un o fy ffrindiau, dim ots faint o ddylanwad Punk oedd ar Mr Mwyn, roeddwn yn gwennu fatha cath ac yn mwynhau’r ‘profiad’.

Cafwyd cannoedd o bobl yn galw heibio yn ystod y Diwrnod Agored ar 20fed Mehefin. BuiI mi gynnal pediar daith tywys yn ystod y prynhawn ac amcangyfrifaf fod dros 25 wedi mynychu pob un – felly yn sicr dros gant o bobl wedi mynychu’r teithiau tywys yn unig. Ha, medda fi,  neges clir i S4C, mae yna ddiddordeb mewn hanes ac archaeoleg, dewch ac ‘Olion’ yn ol am gyfres arall !

Yr uchafbwynt arall yn ystod y bythefnos ym Mryn Celli oedd cael dod i adnabod Wil sydd yn ffarmio yno. Rwyf wedi sgwrsio gyda Wil sawl gwaith dros y blynyddoedd tra yn ymweld yno a grwpiau neu ddosbarthiadau ond y tro yma cefais fwy o amser i sgwrsio a dod i glywed mwy am hanes y caeau a’r dirwedd o amgylch y cofadail. Beth bynnag ’da ni archaeolegwyr yn feddwl da ni’n wybod, mae’r ffarmwr lleol yn adnabod ei dir llawer gwell na nawn ni byth.

Efallai fod hyn yn swnio yn od, ond er cymaint y wefr a’r fraint o gael cloddio ym Mryn Celli, roedd cael gwahoddiad i rannu panad hefo Wil yr un mor bwysig i mi. Ystyriaf wahoddiad i gael panad yng ngegin rhywun yn fraint o fath arall. Dyma sgwrsio am dros awr a hanner a chlywed hanesion. Dyma gyrraedd adre yn ofnadwy o hwyr, ond eto, gyda gwen enfawr ar fy wyneb.

Pobl sydd yn gwneud hyn yn bwysig yn y diwedd, ein bod yn cael cyd-ddysgu a thrafod, heb rannu’r wybodaeth a heb bobl yn gwrando, sgwrsio neu fynychu teithiau tywys does dim gwerth i’r peth.

No comments:

Post a Comment