Wednesday, 16 December 2015

Gwobrau Gwleiddyddol Cymreig, Herald Gymraeg 16 Rhagfyr 2015Eleni cynhaliwyd yr 11fed noson ‘Gwobrau Gwleidyddol Cymreig’ a hynny yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, a darlledwyd yr uchafbwyntiau ar ITV Wales. Yr ennillwyr oedd, Leanne Wood (Gwleidydd y Flwyddyn), Chris Bryant (Aelod Seneddol y Flwyddyn), Kirsty Williams (Aelod Cynulliad y Flwyddyn), Byron Williams, AS Gwyr (Ymgyrchydd y Flwyddyn), Nick Thomas-Symonds, AS Torfaen (Gwleidydd Addawol) a Paul Murphy (Cyfraniad Oes).
Gweld aelodau Plaid Cymru yn llongyfarch Leanne Wood ar Trydar ddaeth a hyn oll i’m sylw. Fy ymateb cyntaf oedd, pam yn y Byd fod angen noson wobrwyo ar gyfer gwleidyddion? Gwneud eu gwaith fel y gweddill ohonnom ddylia nhw neud nid eistedd o gwmpas yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd yn llongyfarch eu gilydd. Yn galonogol, roedd Kirsty Williams ‘rhy brysur’ gyda materion etholaeth yn Llandrindod i fod yn bresennol ar y noson. Efallai mai Kirsty sydd yn dod allan o hyn orau.
Peth od yw’r  synaid yma o Noson Wobrwyo. Rwyf wedi sgwennu dros y blynyddoedd am y gwobrau sydd yn ymwneud a chanu pop Cymraeg a Chymreig, a rhaid cyfaddef, rwyf wedi chael hi’n anodd cael gair da i ddweud amdanynt. Bu un arall yn ddiweddar,sef y ‘Wobr Gerddoriaeth Gymreig’, wedi ei sefydlu gan y DJ Huw Stephens a’r trefnydd Jon Rostron. Gobrau Cymreig yw rhain, a braf gweld artistiaid fel Gwenno a Geraint Jarman yn cael eu cydnabod – oleaif mae’r Gymraeg a diwylliant Cymraeg yn cael ei ymestyn allan i’r ‘Byd Mwy’(gair da felly). Nid fod y ‘Byd Cymreig’ mor fawr a hynny chwaith.
Gobr Gymraeg yw un Y Selar, sydd yn cael ei lwyfannu eto ym 2016. Bellach mae’r digwyddiad yn cael ei weld fwy fel ‘gig da’, sydd yn rhoi llwyfan  i artistiaid ifanc newydd ac yn sicr mae pobl ifanc yn mynychu a mwynhau. Felly efallai fod mwy o dda na drwg yn hyn oll. Efallai does dim drwg o gwbl yn y peth. (Gair arall da!)
Oes yna debygrwydd felly rhwng gwleidyddion a’r canwrs pop? Rydym yn deall yn y ‘Byd Pop’ mae ‘hype’ yw popeth. Heb gyhoeddusrwydd a sylw does dim gwerthiant na chynulleidfa. Felly beth am y gwleidyddion, ydyn nhw angen fwy o sylw, mwy o glôd a rhaglen ‘glitzzy’ ar ITV Cymru?
Petae rhywun yn cynnal cwis gwleidyddol Cymreig – ddigon anodd fyddai ateb y cwestiwn pwy yn union yw aelodau’r Cynulliad ym Maldwyn neu De Caerdydd a Phenarth? – dwi di dewis dau fedrwn’i  ddim ateb yn y cwis dychmygol. Wrth reswm mae pobl leol yn mynd i wybod yr ateb (siawns/gobeithio). Synnais a dweud y gwir wrth edrych ar safle we Senedd Cynulliad Cymru faint o’r AC roeddwn yn eu hadnabod – y mwyafrif.
Ond faint ohonnynt sydd yn ddiddorol? Edrychais ar eu rhestr ‘diddordebau’ or ran diddordebau tu allan i’r gwaith a dyma ddeall pam fod rhai ohonnynt mor anweledig. Mae’n werth edrych hefyd ar eu diddordebau ac ymgyrchoedd gwleidyddol. Gwelir yn syth fod rhai fel Bethan Jenkins a Dafydd Elis-Thomas yn ‘fwy diddorol’ (ond cofiwch rwyf yn cyfaddef bias yma) ond hefyd mae materion o bwys amlwg yn ymddangos ar eu rhestr diddordebau gwleidyddol.
Rydym angen gwleidyddion cydwybodol a gweithgar yn sicr ond rydym hefyd angen pobl sydd yn gallu cyfathrebu, ysbrydoli a newid pethau. Does dim byd gwaeth na edrych ar ddiddordebau rhywun sydd yn dweud fawr mwy na ‘chadw’n ffit’. Mae hynny yn synnwyr cyffredin (i bawb). Mae angen mwy na hynny, mwy na ‘geeks’ gwleidyddol yndoes?


Efallai fod gwir angen noson wobrwyo arnynt. 2016 dewch o hyd i wobrau ar gyfer rhai o’r AC llai amlwg. Neu yn well byth, cawn drefnu noson wobrwyo amgen – gwobr ar gyfer y gwleidydd gwaethaf, y gwleidydd lleia amlwg a bydd gwobr arbenig i’r gwleidydd sydd ddigon ‘cŵl’ i beidio mynychu o gwbl. Da iawn Kirsty Williams!!
http://www.walesyearbook.co.uk/articles/welsh-political-awards-2015


No comments:

Post a Comment